Efter begravningen

Efter begravningen sammanställs ett minnesalbum med många bilder från begravningen. Minnesalbumet skickas först därefter ut digitalt, oftast som en länk via e-post att ladda ned, så att en förhandsvisning kan göras av anhöriga eller närstående till den avlidne. Om något behöver redigeras görs detta så långt som det är möjligt. Det digitala minnesalbumet kan delas med den man vill ska få del av det och går att ladda ned till den egna datorn, läsplattan eller mobilen.

Därefter trycks ett fysiskt minnesalbum upp och ges till någon av de närmaste. Ett exemplar av minnesalbumet ingår alltid, men vid önskemål står vi gärna till tjänst med att trycka fler.

Förutom minnesalbum skapas också en digital länk med de bilder som inte fick plats i minnesalbumet, men som bedöms som fina att spara. Länken skickas via e-post till anhöriga eller närstående och innehållet kan liksom minnesalbumet delas med den man vill ska få del av den och laddas ned.

I det fall vi hjälper till med bouppteckning samlas materialet till denna in och ett datum bestäms då förrättningen ska ske. Under förrättningen går man igenom dödsboets tillgångar och skulder och den så kallade bouppgivaren (den som bäst känner till dödsboet, oftas maka/make eller nära anhörig) skriver under bouppteckningen. Bouppteckningen skrivs också under av två oberoende personer.

Därefter skickas bouppteckningen, med eventuella bilagor, in till Skatteverket för handläggning, vilket i dagsläget tar cirka 8-12 veckor. Efter godkännande sänds bouppteckningen tillbaka och därmed är Skatteverkets handläggning av den klar.