GDPR

GDPR för Edins Begravningsbyrå

För Edins Begravningsbyrå är din personliga integritet viktig och därför vill vi att du ska känna dig trygg i hur vi använder oss av personuppgifter. Nedan redogör vi därför för hur vi samlar in och använder dessa.


Vad är en personuppgift?

En personuppgift innebär en uppgift om en fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas samman med den personen. Förutom namn och personnummer räknas exempelvis bilder och e-postadresser som personuppgifter. En avliden person omfattas inte av GDPR.

 

Vad innebär en behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är det handhavande som sker med personuppgifterna, oavsett om det handlar om tryckt material eller digital lagring på datorer eller mobila enheter.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

I huvudsak behandlar vi namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Detta görs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. I vissa fall kan även bildmaterial behandlas, då t.ex. med syfte att sammanställa ett minnesalbum efter begravningen.

 

Personuppgiftsbiträden och självständiga aktörer

När vi anlitar personuppgiftsbiträden sker det i syfte att kunna fullgöra våra skyldigheter i enlighet med begravningsuppdraget. Det kan exempelvis vara uppgifter till florist för beställning av blommor eller uppgifter till stenhuggeri för beställning av gravsten.

Vi kan komma behöva att dela dina personuppgifter med andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, exempelvis Skatteverket. När vi delar dina personuppgifter med en aktör som självständigt är personuppgiftsansvarig gäller dens integritetspolicy och hantering av personuppgifter.

Vi delar även dina personuppgifter i de fall vi är skyldiga att lämna ut sådana med stöd av lag eller beslut av myndighet.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Uppgifter som skickats till kyrkogårdsförvaltning för administration av aktuell begravning, till cateringfirma för kännedom om anmälningar till minnesstund, mm. raderas så snart begravningsuppdraget är slutfört. Senast sker detta 6 månader efter att dödsfallet ägt rum.

Undantag är lämnade omdömen om Edins Begravningsbyrå, som läggs ut på hemsidan. Dessa kan komma att finnas kvar under en längre tid, men du som gett omdömet har rätt att när som helst begära att det ska tas bort.

 

Blomsterhälsningar

Papperslappar där vi nedtecknat hälsningar på blommor från begravningen kasseras så fort texten skrivits in digitalt för att kunna sammanställa aktuellt minnesalbum. Detsamma gäller tagna bilder av blomsterlappar med hälsningar.


Foton

Foton vi tar under en begravning raderas ur telefon efter senast 6 månader. I vissa fall kan vi komma att spara bilder vi tycker är fina i syfte att eventuellt använda dem som exempelmaterial eller på vår hemsida. I så fall kommer vi dock alltid att först kontakta närmast anhörig för ett godkännande. Utan ett sådant godkännande används inget bildmaterial och detta kommer då att kasseras.

 

Undantag från GDPR

Det finns lagar som står över GDPR. T.ex. behöver grund av lagstiftning vissa uppgifter i bokföringen sparas i minst sju år. Detsamma gäller t.ex. inkommande och utgående fakturor.

Bouppteckning är en offentlig handling och på grund av detta sparas personuppgifter i denna, som under överskådlig tid går att hämta ut digitalt från Skatteverket.

 

Dina rättigheter

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att be om och motta ett utdrag på vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter som visar sig felaktiga, samt att i vissa fall begära att uppgifter raderas.

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta Petter Edin, som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar och uppdateringar i vår integritetspolicy och den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig här på hemsidan.