Gudstjänst och ceremoni

Hjärta av rosor

Det betyder ofta mycket för anhöriga att så många som möjligt som den avlidne kände kommer till begravningen. Som nära anhörig eller vän hör man i regel till de självskrivna deltagarna, men man kan närvara i egenskap av granne, jaktkamrat, arbetskompis eller annat

Det händer dock att anhöriga vill hålla begravningen i en liten krets och då bjuder in de man vill ska närvara. Detta annonseras i så fall i god tid före begravningen.

Som gäst är det lämpligt att komma ca 15 minuter före begravningen börjar. Om du vet att det kommer att bli en stor begravning, kom gärna ännu tidigare. Vår representant ser till till att närmast anhöriga, släktingar och andra gäster blir placerade.