Gravstenar

En gravsten berättar något om den som vilar på platsen och är ett vackert minne av en kär person. Då en sten är tänkt att stå i många år är det viktigt att tänka till om hur man helst vill ha den.

Längre tillbaka var reglerna betydligt striktare för hur en gravsten fick se ut. Idag finns det många olika sätt att utforma en sten på; kombinationerna av granitsort, storlek, typsnitt och dess färg samt symbol på stenen är oerhört många.

Många gånger kan också en natursten användas, dock kan ett stenhuggeri i regel inte utlova detta utan att först få motta och undersöka stenens duglighet. Alla typer av bokstavsutförande kan inte heller per automatik användas på alla stenar; exempel på detta är bokstäver som limmas på stenen.

Men, allting börjar med en tanke och vi vill hjälpa dig med att förverkliga den.

Vi samarbetar med ett av Sveriges mycket erfarna och bra stenhuggerier och hjälper dig på vägen från tanke till dess att stenen är på plats.

Om gravsättning sker i en askgravlund eller på en askgravplats sätts många gånger istället en plakett upp på en gemensam plats.

Vid gravsättning i minneslund sätts ingen sten eller plakett upp, då inga namn på dem som vilar där får sitta synliga.