Juridik

Juridik

Vi samarbetar med en juristbyrå för att ge dig en god hjälp med förekommande juridiska frågor i samband med ett dödsfall. Här följer några exempel på juridiken:

 

Bouppteckning
Efter en begravning måste en bouppteckning göras, vilket innebär att man sammanställer den avlidnes tillgångar på dödsdagen och dens skulder. Lagen kräver att bouppteckning görs och man behöver fastställa vem eller vilka som är så kallade dödsbodelägare. En godkänd bouppteckning måste också finnas för att t.ex. kunna sälja en fastighet. Den gjorda bouppteckningen skickas in till Skatteverket för godkännade och registrering. Om tillgångar saknas i dödsboet kan bouppteckning istället ersättas av en så kallad Dödsboanmälan.

 

Arvsskifte
Ett arvsskifte är en privat uppgörelse mellan dödsbodelägare, som visar vem som ska få ärva vad.

 

Testamente
Finns ett testamente har någon där skrivit ned hur man vill att en tillgångar ska handhas efter att man själv avlidit. Det är mycket viktigt att ta hänsyn till innebörden i ett testamente. Dock kan inte allt testamenteras hur som helst; som barn till avliden, så kallad bröstarvinge, har man alltid en viss rättighet till en del av den avlidnes kvarlåtenskap. Du kan också få hjälp med att skriva ett eget testamente om du går i tankar om hur du själv vill ha det ordnat efter din bortgång.

 

Försäkringar
Tänk också på att den avlidne kan ha haft en försäkring eller flera som faller ut vid dödsfall. Det kan vara en försäkring genom arbetet eller en privat tecknad försäkring. Varje år är det många miljoner i försäkringspengar i Sverige som aldrig betalas ut eftersom ingen frågar efter dem. Det kan vara mycket värt att kolla upp om den avlidne hade någon form av försäkring och vi kan hjälpa dig en bit på vägen.