Sorg & saknad

Sorgen och saknaden drabbar oss alla någon gång och kan inträffa när vi minst anar det. Plötsligt finns inte en älskad närstående längre i livet och tomrummet blir stort.

Hur ser sorg ut?

Det finns inget enhetligt svar på den frågan, just på grund av att vi alla är unika och sörjer på olika sätt. Den som inte gråter sörjer inte automatiskt mindre jämfört med den som gråter mycket.

Någon vill prata mycket om det som hänt, en annan gör det inte i samma utsträckning. Ett barns sorg kan också se olika ut gentemot hur den ser ut för dess förälder…

Det är fullt naturligt att känna saknad när någon avlider och detta av olika anledningar; minnen man har av och tillsammans med personen, saker man talade om och även saker som aldrig blev sagda eller gjorda.

När man kommer i sorg och saknad är det viktigt att få sörja och sakna, bli tagen på allvar och att få ställa sina frågor.

Här är Edins Begravningsbyrå en hjälp på en del av vägen framåt.

Välkommen att se över informationen här på hemsidan och att kontakta oss om du har frågor.
Vi finns för att hjälpa dig i en mycket speciell situation i livet.