Inbjuder de anhöriga till en efterföljande minnesstund anmäler du dig oftast till begravningsbyrån, om inte anhöriga önskar och i annonsen meddelar annat.

Under minnesstunden, som ofta hålls i ett närliggande församlingshem eller en liknande lokal, möts man under några timmar för att umgås, äta tillsammans och på olika sätt dela minnet av den avlidne.

Oftast kan den som vill lämna ett minnesord om den avlidne, läsa en dikt eller sjunga en sång.

Minnesstund