Vad kostar en begravning?

Givetvis är det alltid viktigast att du i en svår situation i livet, som vid just ett dödsfall, upplever dig trygg, lyssnad på och uppriktigt hjälpt. Att ge ett gott, personligt och uppriktigt bemötande är helt grundläggande för Edins Begravningsbyrå och samtidigt är det viktigt för oss att en fin begravning inte per automatik måste vara dyr. Då vi inte har stora lokaler eller dyra bilar att underhålla kan vi också hålla våra priser på en bra nivå. När vi samtalat om dina önskemål kan vi också lämna en prisuppgift, som ger en uppskattning om vad den slutliga begravningskostnaden blir. 


Be gärna andra begravningsbyråer i ditt område om en liknande prisuppgift för att själv jämföra de kostnaderna med våra.


Vem betalar då för begravningen? Kostnaden betalas i första hand av dödsboet, inte av anhöriga. Ibland finns det pengar avsatta för att betala en framtida begravning, medan någon kan ha tecknat en försäkring för att täcka kostnaderna. Finns det inga pengar i dödsboet kan man ansöka om ekonomisk hjälp i den avlidnes hemkommun.

Begravningsbyrån har ett grundarvode samt priser för representant, transporter, med mera. Men flertalet saker påverkar kostnaden, t.ex;


Hyrs det in musiker för att sjunga eller spela?

Hur lång är dödsannonsen?

Är det minnesstund med mat efteråt?

Valet av kista.

Valet av blommor.